Trading Hub 3.0 (Phần 14): Cách giao dịch Ping Pong hai chiều với Internal Structure – SMC

Giao dịch ở cấu trúc nội bộ (Internal Structure) trong phương pháp Smart Money Concept sẽ giúp chúng ta vào lệnh mà không cần quan tâm đến xu hướng của cấu trúc chính.

Nhờ internal structure mà ta có thể vào lệnh ở cả hai chiều hướng buy và sell, có thể ngược hoặc thuận xu hướng của cấu trúc chính trong HTF.

Trong tài liệu Trading Hub 3.0, đây được gọi là Ping-pong entry.

Ping Pong là gì?


Khi bạn bắt đầu đánh cả hai đầu, chuyển động chính và phụ, được gọi là Ping Pong entry.

Đây là những kiểu entry khó nhất vì rất ít người có thể Buy và Sell ở cả hai bên, nhưng tôi sẽ giúp bạn hiểu dễ dàng hơn, phần này sẽ giúp bạn rất nhiều để hiểu rằng có nên tham gia vào lệnh hoặc không.

Nếu bạn không thích đánh 2 đầu thì bạn có thể bỏ qua vì không phải chỉ những người giao dịch Pingpong mới kiếm được tiền, hãy tập trung vào thế mạnh của bạn, ví dụ như tôi, chỉ thích giao dịch SHORT thị trường. Phần lớn tôi Sell và ít khi Buy.

Trước tiên, chúng ta hãy nhớ khẩu quyết: Sau khi giá phá vỡ cấu trúc tạo BOS / CHoCH, tại LTF pullback đầu tiên bị phá vỡ ta không vào lệnh vì đây là nơi tập trung các retail nên thường xuất hiện SMT. Ta nên đợi giá hình thành cấu trúc mới tại LTF để vào lệnh.

Vào lệnh Pingpong trong bearish


Hãy luôn nhớ 2 điều trong khi tìm Entry Ping Pong nếu cấu trúc là bearish:

 1. Nếu giá chạm vào Demand hoặc khi quét đáy trước đó thì vào lệnh Buy và lệnh Buy này chỉ là ngắn hạn.

 2. Nếu giá chạm vào Supply hoặc quét đỉnh session thì Sell tại LTF và hold lệnh cho chạy xa hơn.

Vào lệnh Ping Pong entry trong Bearish

Hãy phân tích biểu đồ bên trên:

(1) Trong xu hướng giảm, khi giá phá vỡ cấu trúc tại HTF tạo BOS, ta chuyển về LTF để bắt đầu phân tích.

(2) Hãy nhớ rằng khu vực pullback đầu tiên bị phá vỡ là fake ChoCh (xem lai khẩu quyết bên trên).

(3) Do bên trên là fake ChoCh nên khu vực này là SMT, giá có khả năng cao sẽ phá vỡ cấu trúc thêm 1 lần nữa.

(4) Hãy đợi giá đi xuống tạo LTF BOS, sau đó giá phá lên qua pullback đầu tiên thì khả năng cao đây là CHoCH xịn (sau fake CHoCH thì mọi CHoCH sau đó đều có thể là CHoCH xịn).

 Các loại entry Buy ta có thể tìm kiếm như sau:

   - Giá phá vỡ cấu trúc (BOS), phá qua LTF IDM rồi chạm vào LTF POI -> vào lệnh.
   - Giá chạm LTF POI và tạo SCOB -> set up vào lệnh nếu giá quay lại khai thác SCOB.
   - Giá tạo Single candle mitigation -> vào lệnh với SCM.

(5) Nhồi lệnh theo Single candle mitigation (xem lại phần 13 – SCM) trong xu hướng tăng, kết hợp Single candle order block để tăng tỷ lệ thắng (xem phần 10 – SCOB).

(6) Chốt lời, dừng lỗ, hòa vốn. Do xu hướng chính là Bearish, nên ta sẽ làm như sau:

   - TP: theo tư duy của phương pháp SMC, khi giá sẽ đi tiếp xu hướng trước đó sau khi nó phá qua IDM và chạm vào POI. Vì vậy ta sẽ đặt TP tại IDM của HTF. Tuy nhiên sẽ có trường hợp giá không chạm vào IDM mà đã đảo chiều (xem hình dưới), lúc này IDM sẽ di chuyển sang vị trí mới. Do đó để tránh trường hợp này xảy ra, ta nên chốt lời tại Order Block của IDM.

Take profit tại OB của IDM khung thời gian lớn

   - SL: như thường lệ, ta đặt dừng lỗ dưới POI. Để an toàn hơn hãy đặt SL bên dưới đáy nến trước đó hoặc đáy tại HTF.

   - BE: đây là điểm hòa vốn, ta nên đặt BE tại HH của LTF. Khi giá chạm vào BE, hãy chốt lời 1 phần và dời SL về điểm hòa vốn. Nếu bên dưới không còn POI hợp lệ nào (toàn bộ OB/OF đã được khai thác), ta có thể tự tin dời BE và đợi TP toàn bộ ở phía trên mà không cần chốt trước 1 phần.

Trong trường hợp đây vẫn chưa phải CHoCH mà thị trường lại tiếp tục đi xuống, chúng ta đã có BE để bảo vệ tài sản. Hãy đợi CHoCH tiếp theo xuất hiện.

(7) Khi giá phá qua HTF IDM, giá chạm vào Decisional POI tại HTF, đây là vùng có xác suất vào lệnh 50 50. Ta chuyển về LTF vào lệnh nếu có xác nhận CHoCH, Flip, SCOB để tăng xác suất thắng.

Tham khảo cách chốt lời: TP tại LL của HTF và BE tại LL của LTF. Cách chốt lời này rất phù hợp khi thị trường có xu hướng bearish, ta mạnh dạn cho giá chạy xa hơn đến tận HTF LL và tạo HTF BOS.

(8) Khi giá không dừng lại ở Dec POI mà đi lên chạm vào Extr POI, đây là vùng có xác xuất vào lệnh cao nhất nên ta có thể vào lệnh nếu có xác nhận CHoCH, Flip, SCOB tại LTF. Tương tự như trên, ta đặt TP tại LL của HTF và BE tại LL của LTF.

Lưu ý: các POI nằm giữa Extreme POI và Decisional POI tại HTF có khả năng cao đều là SMT, hãy tránh giao dịch tại các vị trí này.

(9) Nhồi lệnh theo Single candle mitigation (xem lại phần 13 – SCM) trong xu hướng giảm.

Trong trường hợp giá sweep HTF IDM và rút râu để lấy thanh khoản ta có thể tìm kiếm lệnh Sell do đây là tín hiệu đầu tiên cho việc đảo chiều xu hướng. Rất có thể sau khi quét thanh khoản tại IDM giá sẽ không tìm đến các POI bên trên nữa. Bạn đọc có thể chuyển về LTF tìm xác nhận vào lệnh với CHoCH, Flip, SCOB.

Vào lệnh Ping Pong trong Bullish


Hãy luôn nhớ 2 điều trong khi tìm Entry Ping Pong nếu cấu trúc là bullish:

 1. Nếu giá chạm vào Supply hoặc khi quét đỉnh trước đó thì vào lệnh Sell và lệnh Sell này chỉ là ngắn hạn.
 2. Nếu giá chạm vào Demand hoặc quét đáy session thì Buy tại LTF và hold lệnh cho chạy xa hơn.

Vào lệnh ping pong trong internal structure khi bullish

Hãy cùng nhau phân tích biểu đồ trên:

(1) Giống như đã đề cập ở bên trên, sau khi phá vỡ cấu trúc thì pullback đầu tiên bị phá qua là fake CHoCH, ta không tìm kiếm điểm vào lệnh Buy ở đây do đây là nơi tập trung nhiều retail nhất.

(2) Xuất hiện SMT dụ Buyer vào lệnh, đa số các retail sẽ vào lệnh tại đây do nghĩ thị trường đã tạo CHoCH.

(3) Sau cú pullback đầu tiên thì các pullback bị vượt qua sau đó đều có thể là CHoCH thật, ta đợi giá quay về phá IDM và chạm vào LTF POI để vào lệnh. Hoặc nếu giá quét thanh khoản tại IDM ta cũng có thể vào lệnh.

(4) Ta bắt đầu nhồi lệnh tại LTF theo Single candle mitigation của xu hướng tăng. Xem lại phần 13-SCM để hiểu cách nhồi lệnh.

(5) Chốt lời, dừng lỗ, hòa vốn:

  - TP: do mới xuất hiện CHoCH ở LTF nên ta không chắc xu hướng đã đảo chiều từ Bearish thành Bullish ở HTF chưa, nên cần thận trọng không nên đặt TP quá xa. Ta vẫn sẽ TP giống như cũ ở vị trí OB IDM của HTF.

  - SL: như thường lệ, ta đặt dừng lỗ dưới POI. Để an toàn hơn hãy đặt SL bên dưới đáy nến trước đó hoặc đáy tại HTF.

  - BE: ta vẫn sẽ đặt điểm hòa vốn tại HH của khung thời gian nhỏ. Đừng quên chốt lời một phần và sau khi dời SL về điểm hòa vốn.

(6) Lúc này giá phá qua HTF CHoCH cho thấy thị trường đã thực sự chuyển thành Bullish. Sau khi tạo CHoCH, pullback đầu tiên bị vượt qua tại LTF là fake CHoCH. Ta sẽ không vào lệnh Sell tại đây.

(7) Sau fake CHoCH, các CHoCH tiếp theo đều có khả năng là CHoCH xịn. Ở đây CHoCH đã xuất hiện, ta sẽ bắt đầu tìm kiếm lệnh Sell.

(8) Bắt đầu nhồi lệnh Sell mỗi khi gặp Single candle mitigation, kết hợp với SCOB để tăng tỷ lệ thắng.

(9) Do xu hướng chính là Bullish nên ta sẽ Sell ngắn hạn và đặt TP tại OB IDM của HTF, BE tại LL của LTF.

(10) Giá có thể vượt qua IDM chạm vào HTF POI tạo CHoCH hoặc chỉ quét IDM rồi rút râu, ta có thể vào lệnh Buy.

(11) Hãy nhồi lệnh Buy thuận theo xu hướng tăng bằng SCM kết hợp với SCOB. Do thuận xu hướng chính nên ta mạnh dạn đặt chốt lời tại major high, tất nhiên vẫn cần có BE tại LTF HH.

(12) Thị trường tăng cho đến khi phá vỡ cấu trúc tại HTF và tạo HTF BOS. Giống như trên, sau khi tạo CHoCH thì pullback bị vượt qua đầu tiên là CHoCH giả, ta sẽ không vào lệnh Sell ở đây.

(13) CHoCH tiếp theo có khả năng là CHoCH thật, ta sẽ tìm kiếm lệnh Sell tại khu vực này. Nếu giá tiếp tục đi lên tạo CHoCH ở trên, ta đã có BE để bảo vệ tài sản.

(14) Sau khi tạo CHoCH xịn, ta bắt đầu nhồi lệnh Sell theo SCM kết hợp với SCOB. Do ngược với xu hướng chính nên ta đặt TP tại OB IDM tại HTF và BE tại LTF LL. Có thể giá sẽ đi xuống chạm vào OB chưa khai thác ở dưới nhưng ta không giữ lâu lệnh này do lệnh ngược với xu hướng.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn