Trading Hub 3.0 (Phần 11): Giao dịch với CHoCH Entry module – SMC

Đã đến lúc chúng ta tìm hiểu về các loại Entry module. Giờ tôi sẽ giải thích tất cả các loại entry có xác suất cao. Đó là cách bạn có thể ra quyết định trong xác nhận LTF để giảm rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Có các loại Entry như ChoCH/BOS/Flip/Single Candle OB. Tại bài này, hãy cùng nhau tìm hiểu về CHoCH entry.

Chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm CHoCH (Change of Character) trong phần 2 của Trading Hub 3.0, tại phần này chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu cách giao dịch với CHoCH theo đúng tư duy của Smart Money Concept.

Khi giá chạm vào POI zone, chúng ta sẽ trade tại LTF. Khung thời gian lựa chọn như bảng sau:

Bảng lựa chọn khung thời gian trong thị trường forex

Chúng ta nên chọn HTF và LTF cách nhau từ x10 cho đến x15 lần. Hãy theo sát khung thời gian nhỏ để tìm kiếm CHoCH entry vào lệnh.

Bạn cũng có thể sử dụng khung m5 cho HTF với thị trường chứng khoán và trong giao dịch theo phiên session timing đã đề cập tại phần 9.

CHoCH entry có tỷ lệ R:R rất cao

CHoCH có IDM


Khi thị trường bullish


CHoCH với IDM là gì: Trong thị trường bullish, khi giá chạm vào POI và đảo chiều (đóng nến bên trên đỉnh cũ), sau đó vượt qua major low đầu tiên hoặc IDM (đóng nến trên dưới không quan trọng), ta gọi đó là CHoCH with IDM và chúng ta chuyển về khung thời gian nhỏ và bắt đầu tìm entry.

CHoCH là gì

Do giá đã tạo CHoCH nên chúng ta sẽ tìm kiếm lệnh Sell. Chúng ta cần giá vượt qua IDM và chạm vào POI tại khung thời gian nhỏ để vào lệnh.

Bullish CHoCH with IDM

Sau khi vượt qua Pullback tạo CHoCH cho tín hiệu đảo chiều, nếu giá không tạo IDM sau đó mà đi thẳng lên vượt qua HH, sau đó đảo chiều đi xuống vượt qua Pullback mới, lúc này chúng ta di chuyển CHoCH lên vị trí mới bên trên. Vị trí CHoCH cũ không còn được gọi là CHoCH nữa.

Giá không tạo IDM nên CHoCH chuyển lên trên

Với trường hợp này, để vào lệnh Sell chúng ta cần giá vượt qua IDM và chạm vào LTF POI.

Chỉ vào lệnh khi giá tạo IDM và chạm vào LTF POI

Trong các trường hợp này, chúng ta đặt SL bên trên OB.

Nếu giá vượt qua IDM nhưng bên trên không có OB chưa khai thác (unmitigated OB) thì POI sẽ nằm ở đâu?

Với trường hợp này, chúng ta sẽ vào lệnh sau khi giá vượt qua IDM và tạo SCOB (Single candle OB). Do bên trên tất cả OB đều đã được khai thác nên giá sẽ không tìm lại các vùng giá bên trên nữa, do đó chúng ta có thể sell sau khi vượt qua IDM và xuất hiện SCOB.

Vào lệnh tại SCOB khi không có OB chưa khai thác

Khi thị trường bearish


Điều tương tự xảy ra khi thị trường bearish, khi giá chạm vào POI tại HTF và quay đầu tạo CHoCH cho tín hiệu đảo chiều, chúng ta cần chuyển về LTF rồi đợi giá quay lại vượt qua IDM và chạm vào OB chưa khai thác để vào lệnh Buy.

Vào lệnh tại mitigated OB sau khi phá qua IDM

Với trường hợp sau khi tạo CHoCH và giá phá qua IDM nhưng bên dưới tất cả OB đều đã được khai thác, chúng ta có thể đặt lệnh Buy tại SCOB ngay sau khi giá vượt qua IDM tại LTF.

Vào lệnh tại SCOB trong bearish CHoCH

Ví dụ về CHoCH entry module có IDM:

Ví dụ CHoCH with IDM

CHoCH không có IDM

Khi thị trường bullish


CHoCH không có IDM là gì: Trong thị trường bullish, khi giá sweep qua minor high (đóng nến bên dưới) và chạm vào POI ở HTF, sau đó quay lại vượt qua major low đầu tiên hoặc IDM (đóng nến không quan trọng), chúng ta gọi đó là CHoCH without IDM. Chúng ta chuyển qua LTF và tìm entry sell khi giá quay lại vùng LTF POI mà không cần xuất hiện IDM.

Trường hợp này xuất hiện hoặc không xuất hiện IDM không còn quan trọng do Order Block đã quét đỉnh thanh khoản trước đó.

Bullish CHoCH without IDM là gì

Nếu giá chưa chạm vào HTF POI, CHoCH lúc này chỉ đóng vai trò là IDM vì giá sẽ còn xu hướng tiếp diễn đà tăng cho đến khi chạm vào POI.

Khi thị trường bearish


Khi giá sweep qua minor low (đóng nến bên trên) và quay lại tạo CHoCH cho tín hiệu đảo chiều, chúng ta chuyển về LTF và chờ đợi giá quay lại chạm vào POI để vào lệnh Buy mà không cần có IDM.

Vào lệnh Buy vơi CHoCH without IDM trong bearish

Cách vào lệnh với CHoCH


Để vào lệnh với CHoCH, chúng ta chuyển khung thời gian về LTF, xem lại bảng time frame bên trên.

Trong biểu đồ bên dưới, khi giá chạm quét minor low và râu nến chạm vào HTF POI, chúng ta có thể vào lệnh Buy mà không cần đợi IDM.

Biểu đồ vào lệnh với CHoCH

Nếu thị trường tạo ra nhiều OB, chúng ta ưu tiên extreme OB sẽ có xác suất chiến thắng cao hơn. Nếu giá chạm vào OB đầu tiên, đừng vội Buy mà hãy chờ đợi Single candle OB để vào lệnh.

Còn nếu giá vượt qua OB đầu tiên, hãy bỏ qua OB ở giữa vì đây có khả năng cao là SMT (xem lại phần 8 – SMT) mà hãy chờ giá về extreme OB (OB cuối cùng) để vào lệnh Buy, ta có thể Buy ngay lập tức hoặc chờ xác nhận SCOB.

Ví dụ về CHoCH entry module không cần IDM:

Ví dụ về CHoCH không cần IDM

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn