Trading Hub 3.0 (Phần 8): Smart Money Trap (SMT) là gì – SMC

Có rất nhiều Smart Money Trader luôn giao dịch dựa trên BOS, CHoCH và OB nhưng thực tế OB không phải là SMC. OB chỉ là xác nhận bổ sung cho Buy hoặc Sell. Khi nhìn thấy bất cứ OB nào, chúng ta phải xác nhận nơi nào có liquidity, khi đó mới biết POI xác suất cao cho Buy và Sell ở đâu.

Nếu chúng ta tham gia vào các nhóm call kèo chúng ta thường thấy các lệnh được call rất “công nghiệp”, SL thường rất ngắn khoảng vài pip hoặc setup cứng là 10-20 pip cho mỗi lệnh. Việc này tưởng như giảm thiểu rủi ro khi call lệnh sai nhưng thực chất đây không phải là SMC.

Một SMC trader có thể đặt stoploss khoảng 10 pip, cũng có thể 50 pip tùy vào plan và tình huống xảy ra trên chart.

SMT trong SMC là gì?


Smart Money Trap (SMT) là bẫy do các tổ chức Institution / Bank giăng ra để dụ retail vào lệnh. SMT có thể là Fake BOS, Fake CHoCH, Fake OB, IDM bất kể khung thời gian.

Đã có rất nhiều người giao dịch dựa trên SMC, nhưng họ vẫn thua lỗ. Nguyên nhân chính là do hiểu sai bản chất vấn đề.

Hãy nhớ khẩu quyết: Khi market là bearish, đừng bao giờ sell khi giá chưa quét qua SMT và luôn tìm kiếm lệnh sell tại OB bên trên SMT. Khi market là bullish, đừng bao giờ buy khi giá chưa quét qua SMT và luôn tìm kiếm lệnh buy tại OB bên dưới SMT.

Buy dưới SMT với thị trường bullish

Sell bên trên SMT với thị trường bearish


Mẹo: Nếu sau khi giá vượt qua IDM và có ba OB sau đó, rất có thể midle OB chính là SMT, chúng ta chỉ nên tập trung vào OB đầu tiên và extreme OB.

Ví dụ về SMT


Hầu hết các trader giao dịch thất bại do không biết xác định OB và POI thực sự nằm ở đâu.

Hãy cùng đi qua ví dụ sau đây để hiểu về SMT.

Xác định SMT khi thị trường bullish

Trong ví dụ, SMT đầu tiên núp bóng dưới một IDM, để tăng giá thị trường cần quét thanh khoản và quay lại khai thác OB (xem entry trong các phần tới).

SMT thứ hai không phải là một OB do nó nằm gọn trong phạm vi của cây nến trước đó và không quét thanh khoản của cây nến trước đó, đây chỉ đơn giản là một SMT.

Xác định SMT khi thị trường Bullish

Trong ví dụ thứ hai, SMT đầu tiên là một IDM dẫn dụ trader vào lệnh, mặc dù nhìn nó giống như một OB đã quét thanh khoản của cây nến trước đó. Tương tự với các SMT tiếp theo.

Xin nhắc lại thêm 1000 lần nữa là OB không phải là SMC, chúng ta không bao giờ nên vội vã vào lệnh khi thấy OB mà phải đợi IDM hoặc quét thanh khoản xác nhận rõ ràng trước khi Buy hoặc Sell.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn